Lélekfotó

"Az igaz válaszokat mindig kérdés nélkül kapod."

2007-ig különböző cégeknél, vezetőként (osztályvezető – vezérigazgató) dolgoztam (reorganizáció, változásmenedzsment, válságmenedzsment).

Alapelvként alkalmaztam, hogy csak akkor tudok jó vezető lenni, jó döntéseket hozni, ha tisztában vagyok a munkatársak szakmai működésének hátterével, azaz képességeiken, készségeiken, ismert motivációikon túl adott esetben azzal is, hogy milyen rejtett motivációik, problémáik vannak. A személyes sikerélményt elsősorban a munkatársak fejlődése, annak lehetővé tétele, elősegítése jelentette.

Ezek az elvek, tapasztalatok vezettek el arra a megállapításra, hogy az érzelmek felismerése, az öntudat, az érzelmek kezelése, az önmotiválás, mások érzelmeinek felismerése, a kapcsolatkezelés olyan kompetenciák, amelyek a legtöbb munkakörben alapvetően meghatározzák az egyén teljesítményét, hatékonyságát, fejlődőképességét.

2007-ben sikerült meghoznom azt a döntést, hogy addigi szakmai tapasztalataimat felhasználva, de korábbi pályafutásomat lezárva, új hivatásomat megalapozó tanulmányokba kezdek.

2007-2009-ben elvégeztem a Károli Gáspár Református Egyetem BTK Pszichológiai Intézetének mentálhigiénés szakember, majd 2009-2011-ben a szupervizor szakirányú posztgraduális képzését.

2007-2008-ban ezek mellett elvégeztem egy fotóriporteri iskolát is. Az itt szerzett ismereteimet, tapasztalataimat mentálhigiénés szakemberként és szupervizorként hasznosítom. A fényképezés és a lélek működésének összefüggése, a két „terület” szó szerinti össze-tétele adta a Lélekfotó® módszeremnek a nevét.

2007 óta, új hivatásomban egyéni és csoportos formában, magánszemélyek és szervezetek vezetői, munkatársai problémáival foglalkozom annak érdekében, hogy elégedettebb, (ön)tudatosabb életet élhessenek. Új névjegyem a következőket tartalmazza:

„Hogyan feleljünk meg a kihívásoknak, hogyan érjük el céljainkat akár a magánéletünkben, akár a munka világában, társként, vezetőként vagy bármilyen szerepünkben? Hogyan őrizzük meg lelki egyensúlyunkat és egészségünket, hogy vállalni tudjuk a felgyorsult élet megnövekedett terheit? Hogyan érthetjük meg önmagunk vagy mások viselkedését, annak változását, hangulati, érzelmi és indulati fordulatait, netán kríziseit?

Életünk tele van olyan helyzetekkel, változásokkal, amelyek a normális életvezetés részeként, mégis váratlanul, felkészületlenül érnek. Egy változás vagy egy nehéz élethelyzet ugyanakkor mindig esély is a megújulásra.

A lelki egészség – mentálhigiéné – fenntartásához és javításához szükséges készségek és képességek fejleszthetők. Az időben történő segítés megakadályozhatja a testi és lelki betegségtünetek, betegségek kialakulását.

A szupervízió és a coaching a hivatását gyakorló ember, a szakmai személyiség és kompetencia karbantartásának és fejlesztésének eszköze. A vezető vagy munkatárs hatékonyságának növelését, a szakmai elakadások feldolgozását, megoldását szolgálja.”

Fontosabb személyi adataimat, végzettségeimet, munkahelyeimet az Önéletrajz, szakmai tapasztalataim, tanulmányaim részletes leírását a Szakmai tapasztalatok tartalmazza.

Copyright © 2009 Lélekfotó