Lélekfotó

"Az igaz válaszokat mindig kérdés nélkül kapod."

KÖZGAZDÁSZKÉNT

A Deloitte & Touche Kft.-nél a könyvvizsgálat (pl.: Taurus vállalatok, Hollóházi Porcelángyár, DIGÉP, Garancia Biztosító Rt.) mellett vagyonértékelések, vagyonmérlegek készítésében (Magyar Posta, Kispesti, Belvárosi Közért, Marriotte Hotel) is részt vettem.

Az OTP Bank Rt.-nél a Konszolidációs Osztály szervezetének kialakítása, majd működtetése, a Bank és befektetései működését bemutató, elemző munkafolyamatok különféle jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő végrehajtása és irányítása volt a feladatom (konszolidációs feladatok végrehajtási módszereinek kidolgozása, konszolidációs számviteli politika kialakítása, adatszolgáltatás, konszolidált éves beszámoló, negyedéves gyorsjelentések, illetve nemzetközi számviteli szabványok szerinti konszolidált beszámoló elkészítése).

Munkaköröm mellett rendszeresen elláttam egyéb feladatokat is: pl. törvénytervezetek véleményezése, értelmezése, alkalmazásának bevezetése; MNB és PSZÁF (akkori ÁPTF) vizsgálatok összefogása; szabályzatok készítése; a Bank szervezeti felépítését racionalizáló, a munkafolyamatok hatékonyságát javító, valamint egyéb speciális projektekben való részvétel.

1997-ben divíziók szervezeti egységeinek átalakításával, majd a Számviteli és Pénzügyi Igazgatóság Back Office Főosztályának kialakításával és vezetésével bíztak meg. Feladatom volt a Főosztály szervezetének és tevékenységének szervezetbe való integrálása, a megváltozott igényeknek megfelelő kibővítése, a back office munkafolyamatok racionalizálása, a tevékenységek koordinálása, irányítása, az egyes üzletágakra vonatkozó belső szabályzatok felülvizsgálata, újak elkészítésében való részvétel.

Ezzel párhuzamosan ki kellett alakítanom egy új szervezeti egységet a middle office feladatok ellátására. Ez a gyakorlatban egy elemzési, monitoring és vezetői információs rendszer összeállítását jelentette, elsősorban a treasury terület üzletágainak ellenőrzésére, illetve azok eredményességének mérésére, valamint a Vezetés folyamatos tájékoztatására.

A szervezeti egységek létrehozásában és átalakításában szerzett tapasztalataimat hasznosítva a Bank legfelső vezetése továbbra is rendszeresen megbízott különféle projektek kidolgozásával, vezetésével, illetve ezekben való aktív részvétellel. Ilyenek voltak többek között az összbanki, illetve a bankcsoportra vonatkozó kockázatkezelés, valamint a valós idejű Treasury- és összbanki pozícióvezetés megvalósítására létrehozott projektek, vagy az egész Bankot érintő, minden területre kiterjedő költségcsökkentő, hatékonyságjavító, a munkafolyamatokat, a szervezet felépítését, működését racionalizáló folyamat.

A Felügyelő Bizottság elnökeként aktívan részt vettem a Bank egyik leányvállalatának „irányításában”.

1999. évi munkahely-változtatásomat a korábbi évek során szerzett ismereteim, vezetői tapasztalatom, valamint képességeim jobb kihasználása, illetve bővítése motiválta.

Ennek szellemében vállaltam el az akkori K&H Rt. új vezetésének felkérésére egy központi egység kialakítását, a korábbi munkafolyamatok átalakítását a költségtakarékosság és feladatoptimalizálás figyelembevételével. Az érintett egységek (főosztályok) tevékenységi köre igen színes képet mutatott. Ide tartoztak a „tipikus back office-ok” (Treasury Back Office, Lakossági Back Office, Vállalati Back Office) mellett a Nemzetközi Fizetések Lebonyolítása Főosztály, az Érték- és Letétkezelő Főosztály, valamint a Kiemelt Ügyfélkapcsolatok Back Office fiókja.

Feladatom alapvetően egy integrált terület létrehozása, a hatékonyság javítása a tartalékok, problémák feltárásával és megszüntetésével, a szükséges projektek meghatározása, elindítása, irányítása, illetve a folyamatban lévő projektek végrehajtásában, koordinálásában való közreműködés volt.

A CIVIL Biztonsági Szolgálat Rt. vezérigazgatói pozíciójának betöltését a szervezetet és annak működését, személyi összetételét teljes körűen átvilágító projekt végrehajtását követően, határozott időre vállaltam el. Feladatom a válsághelyzet kezelése (válságmenedzsment) volt: a veszteséges társaság szervezetének átalakítása, munkafolyamatainak újraszabályozása, racionalizálása, megfelelő munkamorál, szervezeti légkör kialakítása, nyereséges, hosszú távú működés biztosítása, illetve lehetővé tétele.

A Magyar Televízió Rt. képviselőinek felkérésére 2004. januárjában elvállaltam a társaság reorganizációjában való közreműködést, a folyamat megtervezését, megszervezését, irányítását. Feladat és cél volt elsősorban az MTV Rt. gazdálkodásának átalakítása, hatékonyabbá tétele, a szakmai és a pénzügyi folyamatok átláthatóságát biztosító informatikai alapú belső elszámolási rendszer kialakítása, illetve az egész szervezet és a működési folyamatok racionalizálása, a szervezeti kultúra átalakítása, értékelési és motivációs rendszer kidolgozása.

SAJÁT VÁLLALKOZÁS

A bemutatott szakmai tapasztalatokra alapozva 2003-tól a ZSITNYÁNYI Vezetési és Üzletviteli Tanácsadó Kft. tulajdonosaként  a piaci szféra különféle szereplőinek (CIVIL Zrt., M-MEDIEN Group Kft., PM Perpetuum Mobile Kereskedelmi, Javító és Szolgáltató Kft., Trans Trezor Rt., GAMMA Zrt., Respirátor Zrt.) nyújtottam a megbízók igénye szerint szakértői, tanácsadói és egyéb szolgáltatásokat az alábbi főbb területeken:

  • Szervezetek, szervezeti egységek vezetése

  • Változások, projektek menedzselése

  • Reorganizáció, szervezetfejlesztés (költségcsökkentés, hatékonyságjavítás, szervezeti felépítés, munkafolyamatok, munkakörök racionalizálása, szervezeti kultúra átalakítása, értékelési és motivációs rendszer kidolgozása)

  • Üzletviteli tanácsadás

ÚJ HIVATÁS

Korábbi tapasztalataim alapján az emberi erőforrások, valamint az egészséges életvezetés fontosságát, szerepét, illetve a munka világa és a magánélet kölcsönhatásait előtérbe helyezve újabb tanulmányokat folytattam.

2007 óta mentálhigiénés szakemberként, illetve szupervizorként megbízóim, illetve megbízóim munkatársainak lelki egészségével, szakmai személyiségük karbantartásával, fejlesztésével foglalkozom egyéni és csoportos formában, a magán-, a szociális és az üzleti szférában is.

A ONE AND ALL Kft.-vel kiegészülve, házas- és üzlettársammal a következőkkel bővítettük szolgáltatásainkat:

  • Szupervízió (célja a szakmai személyiség karbantartása és fejlesztése)

  • Mentálhigiénés tanácsadás (célja az összhang megteremtése az egyén képességei és a munkakövetelmények, illetve az egyén céljai és a munkahely érdekei között)

  • Tréningek (célja a személyiség fejlesztése különféle – Simonton, NLP, TA, saját –módszerekkel)

Tevékenységünk egyre inkább ezekre a területekre koncentrálódik, hiszen a felgyorsult élet megnövekedett terhei, a normális életvezetés, a döntéshozatal, a magánéleti és munkahelyi szerepek, a karrier és a magánélet, illetve az egyéni és a szervezeti érdekek összehangolásának, valamint a megfelelő munkahelyi légkör, a hatékony időgazdálkodás, megteremtésének nehézségei az egyén, a család és a munkahelyek működésére, hatékonyságára egyaránt hatással vannak.

Új szolgáltatásainknak köszönhetően megbízóink köre tovább bővült (Válaszút Alapítvány – segítő beszélgetések egyéni klienseknek, Felismerés Alapítvány – csoportos szupervízió kezdő pszichológusoknak, Mentálhigiénés Alapképzés Pedagógusoknak Program – tréning pedagógusoknak, Református Szeretetotthon – egyéni szupervízió idősotthon dolgozóinak, Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ – csoportos szupervízió egészségügyi szakdolgozóknak, magánszemélyeknek az üzleti szférából egyéni szupervíziós folyamatok).

A szupervízió, a mentálhigiénés tanácsadás és a tréningek célja az egészség, a lelki stabilitás, a szakmai kompetencia, munkabírás megőrzése és fejlesztése, azaz olyan háttér nyújtása, amely az egyén személyes képességeit és élethelyzetét figyelembe véve, saját erőforrásait mozgósítva teremti meg a változás lehetőségét mind az egyén, mind a munkahely életében, vonatkozásában.