Lélekfotó

"Az igaz válaszokat mindig kérdés nélkül kapod."

Önismeret – a mozgató erők tudatosítása

Hogyan őrizzük meg lelki egyensúlyunkat és egészségünket, hogy vállalni tudjuk a felgyorsult élet megnövekedett terheit? Hogyan védjük meg önmagunkat? Hogyan érthetjük meg önmagunk vagy mások viselkedésének – olykor érthetetlen és megfejthetetlen – változását, hangulati, érzelmi és indulati fordulatait, váratlan „kiborulásait”, netán kríziseit? És hogyan oldhatjuk meg ezeket? Mit tegyünk, hogy megszabaduljunk kártékony feszültségeinktől? Hogyan érhetünk el változást magunkban? Hogyan ismerjük meg önmagunkat? Egyáltalán mit jelent az igazi, hiteles önismeret?

A helyes önismeret magába foglalja képességeink és lehetőségeink felmérését, ismeretét, a testi-lelki és társas (szociális) valóságunkhoz való értő igazodást, az alkalmazkodás módjainak megtalálását, az örömre és teljesítményre, alkotó kibontakozásra érett é változásokra nyitott életvezetés megvalósítását.

Az érvényes önismeretben azt tudhatjuk meg, hogy a lehetséges és jellemző viselkedési, cselekvési készség mögött milyen rejtett, ismeretlen mozgatórugók húzódnak meg. A megértés leleplező megismerés. A mozgató erők tudatosítása a személyes lét győzelme, lehetővé teszi az ismétlődő tévedések és hibák elkerülését és hasznosabb, új utak választását. Ez az önismereti folyamat igazi célja.

Minden önismeretszerzés folyamat, tevékenység, a kitűzött céloknak alárendelt, sajátos eszközökkel végbemenő munka. Nincs egyetemesen alkalmas és kizárólagos „csodamódszer”, csak az egyes eltérő célok szolgálatára alkalmas módszerek léteznek. (V. Levi)