Lélekfotó

"Az igaz válaszokat mindig kérdés nélkül kapod."

A lelki egészség fenntartásához és javításához szükséges készségek és képességek fejleszthetők. Olyan egészséges embereknek segítek, akiknek épp van valamilyen problémájuk. A lelki egészség (mentálhigiéné) megőrzése vagy javítása érdekében, időben történő segítés megakadályozhatja a konkrét betegségtünetek, betegségek kialakulását. Segíteni többféleképpen lehet, a megfelelő segítő kapcsolat az egyén igénye szerint választható. Formáját tekintve lehet egyéni és lehet csoportos. Tartalmát tekintve szólhat a személyes életünkről vagy a szakmai személyiségünkről. Módszertanát illetően lehet önismereti, képesség- vagy készségfejlesztő, szupervíziós stb. Gyakoriság tekintetében lehet eseti vagy rendszeres.

Az általam kínált lehetőségek jelenleg a következők:

Az önismeret fejlesztése alapvető feltétele annak, hogy értsük működésünket, hogy „jól működjünk”, hogy önmagunk „megjavításán” keresztül emberi kapcsolatainkat is megjavíthassuk. Ezt a tanulási folyamatot segíti az emberi hatások, kölcsönhatások, azaz önmagunk, saját személyiségünk csoportban történő megismerése, megélése. (Rudas János)

Egy csoport emberek találkozása, közösség. Olyan terep, ahol a tagok szeretetet, összetartozást, elfogadást kaphatnak. A segítő csoportokban aktiválódik az ember, nő a hatékonysága, érzelmi segítséget kap és ad. Javul a lelkiállapota, hangulata, fejlődik önismerete, személyisége. A csoport lehetőséget, terepet biztosít arra, hogy az egyén új módon élje meg magát, emberi kapcsolatait, új viszonyulási és viselkedési formákat tanulhat, gyakorolhat. Egy csoport lehetőség arra, hogy a résztvevők tanuljanak egymástól, megismerjék, milyennek látják őket a többiek, illetve hogy milyen hatást váltanak ki egymásból. Egy csoportban nőhet az önbizalmuk, felfedezhetik belső értékeiket és erőforrásaikat, és jobban megismerhetik önmagukat, mint egy társas kapcsolatban.

Egy általam tervezett és vezetett speciális (önsegítő önismereti) csoport a Lélekfotó csoport, ami sajátos módszerével, a lelki egészséget meghatározó és az adott problémával összefüggő témákban készített képekkel, azok csoportos feldolgozásával segít a csoporttagoknak abban, hogy önmagukat jobban megismerve és megértve, problémájukat is megértsék, és annak megoldásában előbbre lépjenek.

Érdeklődni e-mailen és telefonon, jelentkezni itt lehet, a választott lehetőség megjelölésével.