Lélekfotó

"Az igaz válaszokat mindig kérdés nélkül kapod."

Szupervízió – a szakmai személyiség karbantartása és fejlesztése

Az európai megközelítésben a szupervízió a hivatását gyakorló ember, tehát a szakmai személyiség karbantartásának és fejlesztésének leghatékonyabb eszköze. A szakmai működést vizsgálja a szerep, a szervezet vagy intézmény, és a szakma kontextusában. A szupervízió tanulást, fejlődést, személyes hatékonyság növekedést szolgál, a szupervizált személy saját szakmai tapasztalataiból indul ki, és mindig oda csatol vissza egy folyamat keretében, önreflexióval, a szupervizor reflektív jelenlétével, a pszichológiai irányzatok teljes tárházából válogatva és alkalmazva egy-egy módszer elemeit.

A szupervízióban a szupervizált saját erőforrásait mozgósítva, együtt találjuk meg a probléma, feszültség okát, a stressz forrását, amit megnevezve és tudatosítva megteremtjük az elmozdulás, a változás, az új perspektíva lehetőségét. A szupervízió nem krízisintervenció, nem tanácsadás, nem tréning, nem mentoring. Nem mondja meg, mi a teendő. Folyamat, amiben a szupervizált távolságot tud tartani a cselekvési késztetéstől, és rendezheti, átgondolhatja a tapasztalatait.

A szupervízió tanulás. Arra tanít, hogyan értsük meg problémáinkat, hogyan ismerjük fel lehetőségeinket, ami bennünk rejlik – a tanulás tanulása. Lehetőség a megismerésre (szakmai önismeret, környezet megismerése) és a választásra (működési optimum megtalálása).

A szupervízió célja az egészség megtartása, a szakmai kompetencia, munkabírás, lelki stabilitás megőrzése és fejlesztése.

Szupervíziós esetek lehetnek többek között:

  • szakmai krízishelyzetek,
  • karrierépítés kérdései,
  • kollegiális kapcsolatok kommunikációs problémái,
  • szakma és intézmény befolyása, hatása az egyéni munkavégzésre,
  • kiégés jelensége,
  • bármilyen elakadás, ami a hivatás gyakorlása közben megnehezíti a mindennapokat.

Szakmai személyiség: személyiségünknek az a része, amely a hivatás gyakorlása közben válik aktívvá.

Szupervizált: ügyfél, kliens.

Önreflexió: az a képességünk, hogy egy külső pontról is képesek vagyunk rátekinteni, rálátni a helyzetünkre.

Szupervizor: edző, segítő. A szupervizor kísér, tükröt tart, kérdez, reflektál, összefoglal.

Egyéni szupervízió

Egyenrangú, partneri kapcsolat a vezető, szakember szakmai elakadásának feldolgozására, támogatására, megoldására.

Team szupervízió

Csoportmunka felső- és középvezetők (menedzsmentek), szakmai kollektívák, szervezeti egységek tagjainak csoportja részére, szakmai elakadások feldolgozására, támogatására, megoldására.

Csoportos szupervízió

Csoportmunka különféle, egymástól független szervezetek vezetőinek, szakembereinek csoportja részére, ahol egymástól független szakmai személyiségek találkoznak szakmai kihívások, elakadások közös feldolgozására, megoldására.